Informace o zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/21

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2020/2021 proběhl 1. - 3. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců. Níže nalezněte odkaz na seznam dětí zapsaných do 1. třídy.