Poděkování

Děkujeme firmě Doktor Důlek za další sponzorský dar naší škole ve výši 30 000,- Kč.
 

Zápis dětí do 1. třídy

K zápisu přišlo 14 dětí, z toho 4 z Librantic.
O odklad školní docházky požádali 3 rodiče.

 

Stránky