Přírodovědné centrum ZŠ Bezručova

Žáci 1.-2. roč. si prohlédli velké množství cizokrajných zvířat a seznámili se 
základními chovatelskými znalostmi.

https://www.rajce.net/a15576764