Projektový den "Zdravá výživa"

Pro děti jsme objednali výukový program a potom děti vytvořily výživovou pyramidu a vyplnily pracovní listy.

http://www.rajce.net/a14718207