Zápis dětí do 1. třídy pro rok 2021/2022

Zápis dětí do 1. třídy se uskuteční v termínu od 1. 4.  do 15. 4. 2021 

bez přítomnosti dětí a osobních zástupců. 

  Žádost o přijetí nebo žádost o odklad mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby: 

  − do datové schránky školy
  − e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce
  − poštou
  − osobním podáním do schránky školy 

Dokumenty k zápisu jsou ke stažení v záložce Pro rodiče. 

Registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena, bude sdělena prostřednictvím e-mailové zprávy. 

Seznam dětí zapsaných do 1. třídy bude zveřejněn na stránkách školy a na budově školy dne 22.4. 2021.