Zápis do 1. třídy pro rok 2020/2021

Zápis dětí do první třídy pro školní rok 2020/2021  se bude konat ve středu 1. dubna 2020 v době od 14:00 do 17:00 hodin v prostorách ZŠ Librantice. Přesný termín si mohou rodiče zarezervovat na stránkách školy.

       Zákonní zástupci (rodiče) přinesou s sebou: 

  • rodný list dítěte a svůj občanský průkaz
  • zápisový list
  • žádost o přijetí

Dokumenty je možné stáhnout z webových stránek nebo je lze vyplnit před samotným zápisem. Rodiče obdrží u zápisu list s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude dítě uvedeno na seznamech přijatých a nepřijatých dětí. 

       Podmínky udělení odkladu školní docházky 

  • žádost o odklad
  • doporučení školského poradenského zařízení
  • doporučení odborného lékaře