ZDOBENÍ STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA

Již tradičně jsme  se s dětmi vydali zdobit stromeček na Lipky. Děti přinesly spoustu ovoce a starého chleba a společně ho vyzdobily. 

Byl doopravdy hezký.