Plánované akce na červen 2016

1. 6.   Den dětí – školní výlet
2. 6.   Školní foto s panem Bortlíkem
3. 6.   Divadelní představení žáků ZŠ Černilov  „O líných strašidlech“
14. 6.   Okresní lehkoatletické přebory v HK
16.–19. 6.  Sběr papíru
16. 6.   Třídní schůzka- od 16,00 hodin
25. 6.   520. výročí obce
26.–29. 6.  Škola v přírodě  „Jitřenka“  ve Zdobnici v Orl. horách
30. 6.  Vysvědčení

Plánované akce na květen 2016

 4.5.    Ekologický výukový program STROM – ekologické středisko Sever
          Jak se hýbat na jevišti – workshop v divadle DRAK
19.5.   Hasík – výukový program
25.5.   Školní foto s p. Bortlíkem     
31.5.   Oblastní  lehkoatletické přebory  v Černožicích n.L.

více v Kalendáři

Praskačský zpěváček

V úterý 26. 4. 2016 se dvě žákyně naší školy zúčastnily soutěže ve zpěvu Praskačský zpěvaček. Na 120 zpěváků se snažilo ohromit porotu svým výkonem jedné lidové a jedné umělé písně. Bohužel i přes obrovské nasazení našich žákyň se jim umístit ve své kategorii nepodařilo. I přes to jim děkuji za odvahu a doufám, že se do soutěže zapojí i v následujícím roce.

Den Země

Dopoledne jsme byli na exkurzi v nové třídírně odpadů firmy Marius Pedersen v Rychnovku. Po návratu jsme i s panem Volencem zkontrolovali loňskou výsadbu a dovysadili dalších 60 stromků.

http://www.rajce.net/a12679319

Stránky