Den dětí na golfovém hřišti Na Vrších

Děkujeme Tomáši Folbergerovi za uspořádání Dne dětí na golfovém hřišti Na Vrších, Vlastě Horákové za výborné občerstvení pro všechny děti a tatínkům Luboru Bílkovi, Michalu Sčebelovi a Liboru Jarkovskému, že se celé dopoledne dětem věnovali.

Fotogalerie: https://www.rajce.net/a17318572

 

Výukový program Dějeprava

Projekt byl zaměřen na téma Život ve středověku. V první části se děti nejprve dozvěděly, jak se lidé ve středověku oblékali a žili. V druhé části si postupně oblékly typické oblečení a obuv sedláka, selky nebo rytíře.  Po té si děti mohly prohlédnou středověké zbraně, zbroj rytíře a mince. Na závěr zbyl čas na zodpovězení všech dotazů.

Plánované akce na červen 2021

1.6.       Den dětí – Golf Na Vrších
7.6.       Online třídní schůzky v 16,00 hod.
9.-11.6. Škola v přírodě - Tábor Běleč
29.6.      Projektový den hraček a mazlíčků
30.6.      Vysvědčení

Stránky