Aquacentrum

Na závěr plavecké školy čekala na děti návštěva Městských lázní HK.

Děti pro děti

Žáci naší školy si pro děti MŠ připravili stanoviště s úkoly.

Čtení prvňáčků v MŠ

Prvňáčci přišli do školky přečíst pohádky ze svých čítanek a předvedli dětem své čtenářské dovednosti.

My se školy nebojíme

Budoucí prvňáčkové se zúčastnili přípravy pro předškoláky. Cílem těchto několika setkání bylo vytvořit si se svými  spolužáky nové vztahy a získat první zkušenosti.

Stránky