ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

zápis do 1. tříd školního roku 2017/2018 se bude konat v termínu od 1. do 30. dubna 2017 a bližší informace budou na webových stránkách zveřejněny !!1. 3. 2017!!

Informace pro rodiče, kteří zvažují u svých dětí odklad povinné školní docházky:

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu (od 1. 4. do 30. 4. 2017) dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Plánované akce na leden 2017

20.1. Výchovný koncert
26.-29.1. Sběr papíru
31.1. Bruslení v Třebechovicích p.O.
31.1. Vysvědčení

Ukončení plavecké výuky

Poslední hodinu plavecké výuky proběhly závody volným stylem. Nejúspěšnější plavci naší školy jsou Háňa Petrovická a Martin Zuzek.
Všestrannými plavci jsou kromě vítězů ještě Elenka Riebel a Klárka Nováčková.

http://www.rajce.net/a13564858

Stránky