Plánované akce na březen 2024

4. - 8. 3. Lyžařský výcvik v Sedloňově
12. 3. Závěrečná hodina plavecké výuky
?    Návštěva předškoláků z MŠ Jeníkovice
26. 3. Velikonoční turnaj ve vybíjené
27. 3. Programování s VEX (2. část)
28. 3. Velikonoční prázdniny

Plánované akce na únor 2024

2. 2.                  Pololetní prázdniny
6. 2.                  Plavecký výcvik
13. 2.                  Plavecký výcvik
16. 2.                  Projektový den EU
19. - 25. 2.        Jarní prázdniny
27. 2.                 Plavecký výcvik

Plánované akce na leden 2024

9.1. Plavecký výcvik
16.1. Plavecký výcvik
23.1. Plavecký výcvik
26.1. Výukový program Dravci
30.1. Plavecký výcvik
31.1. Vysvědčení

Stránky