Zápis do 1. třídy

Zápis pro školní rok 2024/2025 bude probíhat ve dne 3. 4. 2024 od 13:00 do 17:00 hodin.

Na zápis se můžete přihlásit na předem určený čas pomocí elektronického rezervačního systému.

>> Rezervační systém pro zápis do 1. třídy <<

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy bez odkladu povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE).
  • Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku (ke stažení ZDE).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
  • V případě cizinců kopie dokladu o dlouhodobém nebo trvalém pobytu v ČR a na jaké adrese.

Dokumenty potřebné k přijetí do 1. třídy s odkladem povinné školní docházky:

  • Přihláška k zápisu k povinné školní docházce (ke stažení ZDE).
  • Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení ZDE).
  • Občanský průkaz zákonného zástupce a kopie rodného listu dítěte.
  • Doporučení poradenského zařízení (PPP nebo SPC) k odkladu školní docházky;
  • Doporučení lékaře nebo klinického psychologa k odkladu školní docházky.

Kritéria pro přijetí žáků 1. ročníku:

1. Děti s trvalým pobytem v obci Librantice
2. Děti, které mají sourozence v ZŠ a MŠ Librantice
3. Děti s místem trvalého bydliště mimo Librantice
4. Losování

Stanovený maximální počet žáků přijímaných do první třídy ZŠ a MŠ Librantice činí 10 žáků.