Základní informace

Základní škola Librantice je málotřídní základní škola, která poskytuje základní vzdělání žákům 1.stupně. Vyučuje se ve třech třídách podle školního vzdělávacího programu Základní škola č. j. 19/2007.

Vzdělávání dětí více ročníků v jedné učebně vnímáme jako přednost pro další rozvoj dětí, umějí pomáhat mladším, učit se od starších, získávají návyk soustředění a větší samostatnost

Žáci jsou nejenom místní, ale přibližně polovinu tvoří také děti dojíždějící z okolních obcí.

Po vyučování mají děti možnost navštěvovat školní družinu s mnoha zájmovými kroužky. Žáci s vývojovými poruchami učení navštěvují v rámci reedukační péče dyslektickou nápravu.

Naše škola nabízí:

 • Příjemné a klidné prostředí
 • Pestré společenství věkově smíšených tříd
 • Rodinnou atmosféru
 • Individuální přístup
 • Školské poradenské pracoviště
 • Individuální péči o žáky se specifickými poruchami učení
 • Rozšířenou výuku AJ od 1. třídy
 • Plaveckou výuku od 1. do 5. třídy
 • Týdenní lyžařský výcvik
 • Školní družinu (ranní: 7.00 – 8.00, odpolední: 12.00 – 16.00)
 • Zájmové kroužky
 • Moderně vybavené třídy
 • Počítačovou síť s internetem v každé třídě
 • Tělocvičnu a venkovní hřiště
 • Školní zahradu
 • Stravování dětí ve školní jídelně
 • Dobré autobusové spojení a zastávku u školy