Roční plán činnosti školní družiny 2020-2021

ZÁŘÍ  

 • Vycházka do okolí (Lipky, apod.)                                              7.9.2021
 • Dopravní výchova a cyklozávodění                                          14.9.2021
 • Vycházka do okolí (Lipky, apod.)                                              21.9.2021
 •  Státní svátek                                                                                   28.9.2021

ŘÍJEN

 • Vycházka do okolí (Lipky apod.)                                               5.10.2021
 • Pouštění draků (papírového draka sebou)                           12.10.2021
 • Dýňování – probíhá od 18. do 22.10.2021
 • Pracovní a výtvarné aktivity z přírodních materiálů          19.10.2021
 • Ředitelské volno                                                                             25.-26.9.2021

LISTOPAD

 • Vycházka do okolí (Lipky apod.)                                               2.11.2021
 • Podzimní šipkovaná                                                                       9.11.2021
 • Vycházka do okolí                                                                           16.11.2021
 • Turnaj ve stolní hře (člověče, piškvorky ,lodě…)                23.11.2021
 • Advent                                                                                               30.11.2021

PROSINEC

 • Čertí karneval                                                                                  7.12.2021
 • Tvořivá dílna (např. výroba vánočního dárku)                     14.12.2021
 • Zdobení vánočního stromku pro zvěř                                     21.12.2021

LEDEN (vše za předpokladu příznivého počasí – pekáč, sáňky sebou)

 • Soutěže na sněhu a ledu (popř.filmový klub)                      4.1.2022
 • Vycházka do okolí (Lipky apod.)                                               11.1.2022
 • Turnaj ve stolním tenise                                                              18.1.2022
 • Vycházka do okolí, sáňkování                                                    25.1.2022

2.pololetí  - plán se bude aktualizovat ke konci prvního pololetí (vše s ohledem na počasí)

ÚNOR

 • Družinový karneval – Masopust                                                               
 • Vycházka do okolí (Lipky a podobně)                                                   
 • Kreslení do sněhu/ sportovní hry (dle počasí)                                                    

                      

BŘEZEN

 • Duhový týden (týden dobrých skutků) - po jarních prázdninách
 • Vycházka do okolí                                                                         
 • Návštěva místní knihovny                                                         
 • Vycházka do okolí                                                                         
 • Soutěž o švihadlového krále                                                     

DUBEN                                                                                                          

 • Velikonoční zvyky a obyčeje + zdobení perníčků                                               
 • Vycházka do okolí                                                                         
 • Úklid lipek a obce (den země)                                                 
 • Vycházka do okolí                                                                         
 • Čarodějnický rej                                                             

KVĚTEN

 • Vycházka do okolí                                                                                         
 • Soutěž siláků a netradiční disciplíny                                       
 • Vycházka do okolí                                                                          
 • Orientační běh                                                                                

ČERVEN (upřesníme podle školy v přírodě a školních výletů)

 • Vycházka do okolí (cesta do hlubin lesa)                                                                             
 • Cestujeme po světě – beseda                                                  
 • Hledání prázdnin a ukončení školního roku + táborák    

Poznámky: pro tyto činnosti je vyhrazeno úterní odpoledne od 14:00 – 16:00. Při nepřízni počasí se mohou jednotlivé činnosti přesunout nebo zrušit.